Betingelser & vilkår

 

LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, FØR DU BRUGER VORES WEBSTED. MED DIN BRUG AF WEBSTEDET BEKRÆFTER DU DIN UBETINGEDE ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE BRUGE VORES WEBSTED.

 

 1. Generelt

1.1. De følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, der afgives af kunden (i det efterfølgende kaldet "du/dig") hos Fenix Outdoor E-com AB (i det efterfølgende kaldet "Fenix" eller "vi/os") via Fenix/Fjällräven Online (også kaldet "webstedet").

1.2. Fenix Outdoor E-com AB er Fenix Outdoor AB's e-handelsvirksomhed. Fenix Outdoor AB er moderselskab til Fjällräven Int. AB.

1.3. Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden forudgående varsel over for dig. Den version af disse vilkår og betingelser, der gælder for din ordre, er den version, der findes på webstedet på det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre.

1.4. Aftalesproget er engelsk.

 

 1. Priser og forsendelsesomkostninger

2.1. De priser og tilbud, der er anført på webstedet, er gyldige på det tidspunkt, hvor de vises, medmindre andet er angivet på webstedet. Priserne i butikker, i kataloger og online kan afvige fra hinanden.

2.2. Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at detaljerne er korrekte, men vi kan ikke holdes ansvarlige for prisfejl, trykfejl eller stavefejl.

2.3. De priser, der er vist online, inkluderer den lovpligtige moms, men de inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. Du kan finde flere oplysninger om forsendelsesomkostningerne under forsendelse.

2.4. Alle ordrer, der placeres via Fjällrävens online webshop, er ikke omfattet af momsrefusion.

 

 1. Bestilling

3.1. Du skal være over 18 år for at afgive en ordre. Du må desuden ikke afgive en ordre på vegne af dig selv eller en tredjepart i handelsmæssigt øjemed eller selvstændigt erhvervsøjemed. Levering af varer kan kun ske i små mængder.

3.2. Hver enkelt ordre, der afgives, udgør et tilbud om at købe varer af os. Alle ordrer afgives med forbehold for vores accept.

3.3. Når du har afgivet din ordre og oplyst din e-mailadresse, modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Denne bekræftelse på modtagelsen af din ordre udgør ikke accept af din ordre, men har blot til formål at informere dig om, at din ordre er modtaget. Der indgås ingen købsaftale, før vi sender det bestilte produkt til dig. 

3.4. Hvis vi af en eller anden årsag ikke er i stand til at levere din ordre, giver vi dig besked hurtigst muligt. Hvis betalingen for en ordre er blevet behandlet, og vi allerede har modtaget betaling for ordren, bliver beløbet refunderet via den betalingsmetode, du vælger.

 

 1. Levering

4.1. Vi stræber efter at holde leveringstiden så kort som muligt.

4.2. Ordrer, der afgives i weekender og på helligdage, bliver behandlet den næstfølgende arbejdsdag. Vi stræber efter at levere din ordre inden for de angivne tidsrum, men der kan opstå forsinkelser. Du har naturligvis ret til at annullere din ordre, hvis leveringen bliver forsinket.

4.3.  Kort efter, at vi har bekræftet modtagelsen af din ordre, modtager du en egentlig ordrebekræftelse pr. e-mail med detaljer om din ordre. Du kan til enhver tid se status for din ordre ved at logge på din konto eller ved at tjekke siden Ordrestatus.

4.4. Du kan finde flere oplysningerne under forsendelse, hvor du også kan se de forskellige forsendelsesmetoder.

 

 1. Ret til annullering af ordrer

Hvis du ændrer mening eller ikke er helt tilfreds med din vare(r), kan du annullere eller returnere din ordre fra den dato, du afgiver din bestilling, og i op til 14 dage efter modtagelsen af den pågældende vare(r). Det kan ske uden grund ved at give os en skriftlig varsel om returnering af varen eller blot ved at returnere varen. Vi refunderer sådanne varer inden for max. 14 dage efter modtagelsen af de returnerede varer. En godkendt returnering forudsætter imidlertid, at alle varer er i god stand. Her kan du finde den lovpligtige vejledning vedrørende forudsætninger og konsekvenser af fortrydelsesretten.

 

 1. Betalingsmetoder

Du bestemmer selv, hvordan du ønsker at betale for varerne. Du kan betale på en række forskellige måder. Læs vores betalingsoplysninger.

 

 1. Ejendomsforbehold

De varer, der leveres til dig, forbliver Fenix' ejendom, indtil betalingen er gennemført. Så længe varerne endnu ikke officielt er blevet overdraget til dig, er du forpligtet til at behandle varerne med den største forsigtighed.  Hvis de leverede varer konfiskeres af eller udsættes for anden indgriben fra en tredjepart, er du forpligtet til straks at informere os om dette skriftligt.

 

 1. Produktpræsentation og information

Vi tilstræber at være ganske omhyggelige med vores produktbeskrivelser, produktbilleder og produktfarver, men af og til kan der opstå små fejl. Vi kan ikke garantere, at farverne svarer nøjagtigt til det reelle produkt. Det skyldes, at farven kan afhænge af din computer samt dine indstillinger og dit valg af webbrowser.

Skulle et produkt mangle nogle af de beskrevne funktioner, eller lever produktbilledet ikke op til produktet, er du naturligvis velkommen til at returnere varen i henhold til vores returpolitik, som er oplistet her, uden ekstra beregning. Bemærk venligst, at vi ikke kan tilbyde rabatter eller lignende ud over den retlige garanti.

 

 1. Garanti

9.1. Vi yder en garanti på 2 år, og garantiperioden løber fra modtagelsen af varerne. I garantiperioden afhjælper vi enhver mangel, som er omfattet af vores juridiske garantiforpligtelse. Du har krav på enten afhjælpning af manglen eller levering af en mangelfri vare, men der kan dog være visse juridiske betingelser, som begrænser dit frie valg.

Hvis det ikke er muligt at levere en erstatningsvare, kan du vælge at lade handlen gå tilbage eller få et afslag i prisen. Garantien dækker ikke skader, der er opstået som følge af forkert brug af varen eller som følge af normal slitage.

9.2. Hvis vi godkender reklamationen, refunderer vi dine udgifter til returporto.

9.3. Hvis du ønsker at påberåbe dig din ret i henhold til garantien og få tilsendt en forudbetalt returetiket, skal du kontakte vores kundeservice pr. e-mail (customerservice@fjallraven.se) eller på telefon (0046 (0) 8 54518688).

9.4. Bemærk, at vi kun modtager varer retur, som er købt i vores onlinebutik, www.fjallraven.dk.

 

 1. Transportskader

Hvis der opstår transportskader, skal du anmelde synlige skader direkte til det fragtfirma, der har leveret pakken til dig – dvs. postvæsnet i Finland, Danmark, Norge og Sverige og UPS i alle øvrige lande.

 

 1. Ansvar

11.1. Intet i disse vilkår og betingelser fritager os for eller begrænser vores ansvar for urigtige eller misvisende oplysninger eller for dødsfald eller personskade, der opstår som følge af vores forsømmelighed.

11.2. Følgende betingelser gælder:

 • Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader på dit computersystem eller tab af data, der opstår som følge af brugen af vores websted.
 • Vi yder ingen garanti for, hvilket indhold og hvilke tjenesteydelser, der er tilgængelige på vores websted. Alt indhold og alle tjenesteydelser på vores websted leveres "som de er og forefindes" og "så vidt de er tilgængelige".
 • Vi yder ingen garanti for, at webstedet er tilgængeligt uden afbrydelser og fungerer fuldt ud, eller at oplysningerne på selve webstedet er fri for fejl eller udeladelser (vi gør dog alt, hvad der inden for rimelighedens grænser er muligt, for at rette eventuelle fejl og udeladelser så hurtigt som muligt, når vi er blevet gjort opmærksomme på dem).

11.3. Vores samlede ansvar over for dig for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, er begrænset til din ordres samlede beløb.

11.4. Der er intet i disse vilkår og betingelser, der påvirker dine lovbestemte rettigheder.

 

 1. Force majeure

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis den pågældende forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser opstår som følge af en hændelse, der ligger uden for vores rimelige kontrol. Sådanne hændelser omfatter, men er ikke begrænset til, nedbrud af infrastruktur, regeringsindgreb, krig, civile uroligheder, kapring, brand, oversvømmelse, ulykke, uvejr, strejker, lockouts, terrorangreb eller faglige konflikter, der påvirker os eller vores leverandører.

 

 1. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi har en politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som beskriver, hvordan dine personlige oplysninger vil blive behandlet og beskyttet af Fenix. Læs vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

 1. Overdragelse

Fenix forbeholder sig retten til at overdrage og pantsætte ethvert betalingskrav, der er forfaldent, og som er opstået i forbindelse med leverede varer, til tredjepart.

 

 1. Ophavsret og andre immaterielle ejendomsrettigheder

Webstedets design samt al tekst, grafik, information, indhold og andet materiale, der vises på eller kan downloades fra webstedet, er beskyttet af love om ophavsret, varemærkebeskyttelse og andre love og må ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser, og må kun anvendes med vores udtrykkelige, forudgående skriftlige tilladelse.

 

 1. Øvrige bestemmelser

16.1. Disse vilkår og betingelser reguleres af svensk ret og fortolkes i henhold hertil, og enhver tvist, der måtte opstå, skal afgøres med en svensk domstol som ikke-eksklusivt værneting.

16.2. Hvis en retsinstans eller myndighed finder, at en eller flere af disse vilkår og betingelser er ugyldige, skal de øvrige vilkår og betingelser fortsat være gældende.